Aktualności

data publikacji 2021-01-27

Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  Uchwały nr XXXI/237/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2021 roku ogłasza


I otwarty konkurs ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 I. Rodzaj zadania Zadanie 3 A.1 Edukacja dzieci i młodzieży – dofinansowanie dodatkowych zajęć, mających na celu rozwój dzieci, dających alternatywne możliwości...

czytaj więcej...

data publikacji 2021-01-26
Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien...

czytaj więcej...

data publikacji 2021-01-22
Wymiana
pieców w gminie Michałowice w latach 2017-2020

Wymiana pieców w gminie Michałowice w latach 2017-2020

Przedstawiamy krótkie podsumowanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza w gminie Michałowice wraz z mapą naniesionych punktów wymienionych kotłów. W latach...

czytaj więcej...