Aktualności

data publikacji 2019-10-16

Informacja dla mieszkańców biorących udział w projekcie OZE

W dniu 14 października nastąpiło otwarcie ofert w ramach drugiego postępowania przetargowego. Informacja z otwarcia ofert dostępna jest na BIP-ie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca: https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html- dokument pdf pn. "Informacja z otwarcia ofert". Komisja przetargowa rozpoczyna ocenę złożonych ofert o efektach prac komisji będziemy Państwa na bieżąco informować.

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-15

OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Wójta Gminy Michałowice

Informujemy o naborze wniosków w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice lub uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice. Forma wsparcia: Nagroda Edukacyjna Wójta Gminy Michałowice Nagrodę Edukacyjną przyznaje się za osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych, którzy ukończyli klasy IV do VIII i w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Nabór odbywa się zgodnie z regulaminem...

czytaj więcej...
Sobota od Rolnika w Michałowicach
data publikacji 2019-10-15

Sobota od Rolnika w Michałowicach

W  sobotę 19 października  w godz. 9 -13 zapraszamy na plac  Józefa Piłsudskiego w Michałowicach na cykliczną:                       "SOBOTĘ OD ROLNIKA". POZNAJ LOKALNE PRZYSMAKI: - owoce i warzywa od lokalnych rolników i sadowników - miody miejscowych pszczelarzy - słodkie wypieki - domowe przetwory - naturalne kiszonki  

czytaj więcej...
Znicz dla zapomnianych – kolejna akcja Centrum Wolontariatu w Michałowicach
data publikacji 2019-10-15

Znicz dla zapomnianych – kolejna akcja Centrum Wolontariatu w Michałowicach

Centrum Wolontariatu w Michałowicach zbiera znicze, kwiaty oraz wiązanki, które zostaną zaniesione przez wolontariuszy na zaniedbane i zapomniane groby w naszej okolicy. Wolontariusze podejmą się również sprzątania takiego grobu, a w intencji zmarłych zostanie odmówiona modlitwa. Zachęcamy do pomocy w zbiórce zniczy. Rzeczy można przynosić do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) w godzinach urzędowania. Zbiórka trwa do 28.10.2019 r. Ideą akcji jest...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-14

Wyniki III otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Wójt Gminy Michałowice, kierując się zapisami art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz wynikami z dnia 14 października 2019 r. Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w ww. konkursie, informuje, iż postanowiono powierzyć: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Podkrakowski, z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 31, na realizację zadania pn. Zbiórki harcerskie i zuchowe kwota dofinansowania:...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-14

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 w gminie Michałowice

W gminie Michałowice na 8134 uprawnionych, swój głos oddało 5537 wyborców. Frekwencja wyniosła 68%. Najwyższa frekwencja była w OKW nr 1 w Michałowicach – 75,49%, najniższa w OKW nr 5 w Raciborowicach– 61,34%. Wyniki wyborów: Prawo i Sprawiedliwość – 2441 głosów – 44,31% Koalicja Obywatelska – 1670 – 30,31% SLD - Lewica – 506 – 9,18% PSL – 413 – 7,5% Konfederacja – 392 – 7,12% Pozostałe komitety – 87...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-11

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o., pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia –studni wierconej S-1 zlokalizowanej w m. Raciborowice (dz. nr 353/3), gm. Michałowice, pow. krakowski, województwo małopolskie. Obwieszczenie - pobierz

czytaj więcej...