Aktualności

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia benzo(a)pirenu
data publikacji 2021-05-07

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia benzo(a)pirenu

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 Data wystąpienia: 27.04.2021 r. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 27.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, wzmożony ruch samochodów oraz emisja ze źródeł przemysłowych Rok 2021 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10...

czytaj więcej...
Przedsiębiorczo nad Dłubnią
data publikacji 2021-05-07

Przedsiębiorczo nad Dłubnią

Miło nam poinformować, iż Gmina Michałowice otrzymała grant w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia br. projekt Gminy Michałowice „Lokalne Targi Przedsiębiorczości 2021” otrzymał wsparcie w wysokości 36 473,76 zł. W ramach grantu sfinansowana zostanie organizacja targów przedsiębiorczości, na których lokalni przedsiębiorcy i wytwórcy będą mogli zaprezentować efekty swojej pracy.  Wydany zostanie również katalog pt. „Przedsiębiorczo nad Dłubnią”, w którym...

czytaj więcej...
Budowa S7 w Małopolsce
data publikacji 2021-05-07

Budowa S7 w Małopolsce

Trasa ekspresowa S7 ma docelowo połączyć południe Polski z jej północną częścią. W Małopolsce przebiegać będzie od granicy Polski ze Słowacją w Chyżnem, następnie przez Rabkę, Myślenice, Kraków, Miechów aż do granicy z województwem Świętokrzyskim w Moczydle. Trasa S7 o długości prawie 56 km została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów,  Miechów – Szczepanowice, Szczepanowice – Widoma  Widoma - Kraków, (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Minister infrastruktury...

czytaj więcej...
data publikacji 2021-05-06

Raport o stanie gminy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Michałowice za rok 2020, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice. Przypominamy, że Rada Gminy Michałowice podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium Wójta, rozpatruje w pierwszej kolejności raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego...

czytaj więcej...
Gmina Michałowice wyróżniona w konkursie „Innowacyjny Samorząd”
data publikacji 2021-05-06

Gmina Michałowice wyróżniona w konkursie „Innowacyjny Samorząd”

Miło nam poinformować, iż Gmina Michałowice została wyróżniona w konkursie „Innowacyjny Samorząd” organizowanym przez Serwis Samorządowy PAP. W konkursie wyłaniane i nagradzane są najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Przedmiotem konkursu są zrealizowane przedsięwzięcia, projekty i zadania, które - poprzez zastosowanie nowych, innowacyjnych, innych niż dotychczasowe rozwiązań - przyczyniły się m.in. do ulepszenia organizacji wewnętrznej pracy urzędu....

czytaj więcej...
Pętla indukcyjna w naszym urzędzie
data publikacji 2021-05-05

Pętla indukcyjna w naszym urzędzie

Urząd Gminy w Michałowicach wzbogacił się o nowe urządzenie, które poprawi warunki obsługi osób niedosłyszących. Na Dzienniku Podawczym naszym urzędzie działa pętla indukcyjna. Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących. Warunkiem jest posiadanie przez taką osobę odpowiedniego aparatu słuchowego lub procesora dźwięku z opcją cewki telefonicznej (tzw. T-COIL). Aby z niej skorzystać należy przełączyć aparat słuchowy na program indukcyjny „T”. W związku z tym, iż jest to urządzenie stanowiskowe,...

czytaj więcej...
data publikacji 2021-05-05

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2020 poz. 1057). W dniu 30 kwietnia 2021 r. do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęła oferta złożona przez Koło Łowieckie „Żubr” Kraków na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz...

czytaj więcej...