2 stopień zanieczyszczenia powietrza 10.01.2022 r

Prognozowane  przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty:  krakowski i suski

dnia 10.01.2022  od godz. 9.30 do 24.00 dnia 10.01.2022 r.


Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pobierz