Archiwum

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Michałowice dla obszaru „Gmina Michałowice
Centrum” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
data publikacji 2021-04-26

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Michałowice dla obszaru „Gmina Michałowice Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru „Gmina Michałowice Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020 poz.293 z późn.zm.) i art. 54 ust.2 i 3 w zw. z art.39 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r....

czytaj więcej...
Dotacja na I etap przebudowy ulicy Warszawka 
data publikacji 2021-04-22

Dotacja na I etap przebudowy ulicy Warszawka 

Gmina Michałowice otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie związane z przebudową drogi gminnej Nr 600464K ul. Warszawka zlokalizowanej w miejscowości Michałowice. Wartość udzielonego dofinansowania to kwota 1 359 177,00 zł przy wartości całego projektu ponad 2 800 000 zł.  Zadanie zakłada kompleksową przebudowę ulicy Warszawka na odcinku 800 mb od drogi krajowej E-7 (ul. Krakowska). Jest to pierwszy etap przebudowy 2,5 kilometrowego odcinka przedmiotowej drogi gminnej.  Projekt przewiduje miedzy...

czytaj więcej...
Możliwość ekofinansowania wybranych przedsięwzięć
      małopolskich przedsiębiorców
data publikacji 2021-04-22

Możliwość ekofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców

Nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nakłada na gminy obowiązek informowania przedsiębiorców o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła:„Prowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany kotłów z dotarciem przynajmniej raz w roku do każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy, który eksploatuje instalację spalania paliw stałych.” W związku z powyższym pragnę poinformować, że...

czytaj więcej...
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w
Raciborowicach
data publikacji 2021-04-22

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciborowicach

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Organ prowadzący szkołę: Gmina Michałowice Nazwa i adres szkoły : Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Długosza w Raciborowicach, ul. Jana Długosza 36,32-091 Michałowice I. Wymagania wobec kandydatów: Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne...

czytaj więcej...
Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet
data publikacji 2021-04-21

Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet

15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW można złożyć tylko w formie elektronicznej. Nie ma już możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego. Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się,...

czytaj więcej...
Planowana przerwa w dostawie wody
data publikacji 2021-04-20

Planowana przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 22 kwietnia 2021 roku tj. czwartek, wystąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 9:00 do 18:00 w miejscowości Książniczki (z wyjątkiem ul. Brzezinka oraz ul. Brzezina – od skrzyżowania z ul. Brzegową w kierunku Zdzięsławic) oraz w godzinach od 08:00 do 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Michałowice w...

czytaj więcej...
Debaty lokalne na temat zakazu palenia węglem w gminach Metropolii Krakowskiej
data publikacji 2021-04-20

Debaty lokalne na temat zakazu palenia węglem w gminach Metropolii Krakowskiej

Szefowie Gmin Metropolii Krakowskiej planują podjąć lokalne debaty dot. wprowadzenia zakazu palenia węglem od 2029 r. Decyzja gmin powiązana jest z publikacją przez Urząd Marszałkowski „Wytycznych wprowadzania lokalnych uchwał antysmogowych w województwie małopolskim”. Wprowadzenie zakazu byłoby kolejnym krokiem po likwidacji kotłów bezklasowych do końca 2022 r. oraz wymianie wszystkich kotłów 3 i 4 klasy (wg normy PN – EN 303-5:2012) do końca 2026 r. Od wielu lat Gminy Metropolii Krakowskiej...

czytaj więcej...
Nabór na wolne stanowisko w Wodociągach
data publikacji 2021-04-19

Nabór na wolne stanowisko w Wodociągach

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o ogłasza nabór na stanowisko: MONTER KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:• wykonywanie prac eksploatacyjnych oraz naprawczych na gminnej sieci wodociągowej,• montaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych• naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych• wymiana i montaż wodomierzy• usuwanie awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnych• obsługa ujęć głębinowych, hydroforni wody, przepompowni ścieków• odczyty wodomierzy• dostarczanie rachunków (faktur) Wymagania niezbędne:• wykształcenie minimum zawodowe,• prawo...

czytaj więcej...
Informacja o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze 2021
data publikacji 2021-04-16

Informacja o naborach wniosków na działania przedsiębiorcze 2021

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na działania przedsiębiorcze.Nabór i przyjmowanie wniosków odbędzie się w terminie 4-18 maja 2021r. Kwota dostępnych środków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej – (nabór nr 2/2021) w ogłoszonym naborze...

czytaj więcej...
Kolejne spotkanie w ramach projektu Upcykling nasz lokalny sposób oszczędzania ziemi
data publikacji 2021-04-15

Kolejne spotkanie w ramach projektu Upcykling nasz lokalny sposób oszczędzania ziemi

Stowarzyszenie KGW "Pod Kwitnącą Jabłonią" zaprasza na kolejne spotkanie w ramach projektu grantowego: pt. "Upcykling nasz lokalny sposób oszczędzania ziemi".  Tematem spotkania będzie "Kryzys klimatyczny i degradacja środowiska w wyniku złej gospodarki prowadzonej przez człowieka". Wykład online poprowadzi  dr inż. Jacek Pietrzyk - ekspert BCC ds. gospodarki odpadami. Spotkanie odbędzie się - 17.04.2021 r. w godzinach od 10 - 12. Link do naszego spotkania:https://us02web.zoom.us/j/83991500241?pwd=dFJSZnZqZFhJRWRib3RRajVRWFRPUT09Spotkanie ID: 839 9150 0241Kod: 404708 W przypadku jakichkolwiek...

czytaj więcej...