Gmina Michałowice na 25 miejscu w Polsce w Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita

W prestiżowym Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita, gmina Michałowice została sklasyfikowana na 25 miejscu w kraju w kategorii gmin wiejskich ( na ponad 1500 takich gmin w Polsce). Najwięcej punktów osiągnęliśmy w kategorii trwałość społeczna oraz trwałość ekonomiczno-finansowa.

W rankingu zwyciężyła małopolska Wielka Wieś przed świętokrzyskim Strawczynem i lubelskimi Wisznicami. Z gmin małopolskich wyprzedziły nas jeszcze tylko Zabierzów (7 miejsce) i Gołcza (9).
Gmina Michałowice znalazła się w rankingu po raz szósty. Najwyższe miejsce (13) osiągnęliśmy w roku 2015.


Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.
Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2019 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać wynosi 100 dla gmin i miast (dla miast na prawach powiatu to 102 punkty).


Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 15 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.


Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".


Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, nasz ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. (za www.regiony.rp.pl)