Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dotyczący jakości wody pitnej  w wodociągach gminy Michałowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w zwiazku z prowadzonym nadzorem sanitarnycm w dniu 5  czerwca  2019 r. zostały pobrane próby  z następujących wodociagów na terenie gminy Michałowice o

  • wodociąg publiczny Michałowice II 
  • wodociąg publiczny Michałowice, ujęcie Michałowice GM-I-BIS
  • wodociąg publiczny  Zagórzyce Dworskie
  • wodociąg publiczny Michałowice - BanasiówkaAnaliza mikrobiologiczna i fizykochemiczna przeprowadzona w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań stwierdzono, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym spełnia  wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie