Planowana przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22 listopada 2021 roku tj. poniedziałek,
w godzinach od 8:00 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Michałowice w rejonie ul. Graniczna (od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku Kozierowa), ul. Górna, ul. Warszawka, ul. Zdrowa, ul. Szmaragdowa, ul. Na Stoku, Kozierów, Wilczkowice w rejonie ul. Bukowe Wzgórze, ul. Parkowe Wzgórze oraz Narama i Żerkowice w rejonie zaopatrywanym przez PUK
w Michałowicach.