Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Michałowice

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 4 stycznia 2022 roku do dnia 25 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice https://www.michalowice.malopolska.pl wykazu części nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, stanowiących własność Gminy Michałowice, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 25/2 o pow. 0,0342 ha w obr. Górna Wieś, 113/2 o pow. 0,2430 ha w obr. Książniczki, 655/2 o pow. 0,9064 ha w obr. Michałowice, 790/49 o pow. 0,0707 ha w obr. Michałowice, 218 o pow. 0,1320 ha w obr. Pielgrzymowice, 251/2 o pow. 0,2610 ha w obr. Raciborowice, 161/8 o pow. 0,0744 ha w obr. Więcławice Dworskie, 49/4 o pow. 0,2788 ha w obr. Wilczkowice, 117/3 o pow. 0,4350 ha w obr. Zagórzyce Dworskie, 133/1 o pow. 0,6503 ha w obr. Zdzięsławice oraz wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat oznaczonej jako działka nr 119/26 o pow. 0,0401 ha, gmina Michałowice, powiat krakowski.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NR 1 - zał.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NR 2 - zał.