Wyniki badania natężenia ruchu na drogach gminnych i powiatowych w gminie Michałowice

W dniach 14-22 maja br. na drogach powiatowych i wybranych drogach gminnych przeprowadzono badanie natężenia ruchu. W każdym z 24 wyznaczonych miejsc specjalnie zamontowane kamery przez 2 dni nagrywały pojazdy poruszające się po drogach. Następnie na podstawie odczytu obrazu z kamer przygotowano raport, w którym określono ŚDR (średni dobowy ruch).


Dla 19 punktów było to już kolejne badanie natężenia ruchu. Poprzednie wykonano w latach 2012-2013. Na tych drogach natężenie ruchu wzrosło w tym czasie o 58%, a na niektórych ponad dwukrotnie (najwięcej w Zdzięsławicach, na ul. Dąbrowskich i na ul. Warszawka w Michałowicach).


Najwięcej samochodów w naszej gminie przejeżdża ulicą Jana Długosza w Raciborowicach. Na granicy z gminą Zielonki jest to ponad 10 000 pojazdów. Od strony Zastowa natężenie ruchu to blisko 6 000 pojazdów. Bardzo duże natężenie ruchu występuje także na ulicy Komora (5759), ks. Mariana Pałęgi (3902) i Tatrzańskiej (3855).


Największe natężenie ruchu na drogach, gdzie nie ma wybudowanych chodników to ciąg ulic Graniczna - Komora oraz droga Raciborowice-Książniczki-Michałowice.