Urząd Gminy Michałowice

Województwo Małopolskie

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32-091 Michałowice

tel.: (012) 388-57-40

fax: (012) 388-50-35

e-mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl