Oferty pracy i stażu
Dyżury doradcze w ramach projektu Kierunek Kariera w 2020.doc


KK i KKZ Kraków info dyżury na I kwartał 2020 i.doc.docxWięcej szczegółów na stronie :  https://kierunek.pociagdokariery.pl   w zakładce „Zgłoś się”.

Punkt konsultacyjny dla osób niewidomych i słabowidzących w Krakowie – informacja o działaniach Fundacji.


Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju z przyjemnością informuje, że od dnia 30 sierpnia 2019 Fundacjabędzie prowadził bezpłatne doradztwo dla z zakresu technologii wspomagających osoby niewidome i słabowidzące zamieszkujące na terenie miasta Krakowa i aglomeracji Krakowskiej.

Od 30.08.2019 mieszkańcy Krakowa oraz aglomeracji krakowskiej z dysfunkcją wzroku będą mieli możliwość skorzystanie bezpłatnego doradztwa oraz oferty szkoleniowej z zakresu obsługi komputera oraz sprzętu i oprogramowania specjalistycznego przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku. Jeżeli chcesz nauczyć korzystać się z komputera, telefonu, czytnika książek, czytnika ekranu lub innego urządzenia dedykowanego dla osób z dysfunkcją wzroku zapraszamy do Nas. Chcesz podszkolić się w obsłudze komputera? Masz jakiś problem, którego nie umiesz rozwiązać? A Może po prostu chcesz porozmawiać o dostępnych na rynku rozwiązaniach. Do każdej osoby podchodzimy z empatią, indywidualnie, bo wiemy, że każdy jest inny i ma inne potrzeby oraz możliwości. Konsultacje prowadzimy indywidualnie oraz bez limitu czasu (oczywiście, jeżeli chcesz możesz zabrać kogoś dla towarzystwa)

Jesteśmy do dyspozycji mieszkańców w każdy piątek miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:30 oraz do 11 września do 11 października w każdą środę od 17:00 do 20:00 w Centrum Obywatelskim w Krakowie (Stadion Miejski ul. Reymonta 20, wejście LE, I piętro sala 1W038 (przejście przez 1W039)

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów 578 599 703 lub662 594 011 lub wysłać wiadomość e-mail na adres: punkt.krakow@feer.org.pl Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby przyjść osobiście i umówić się (oczywiście w miarę wolnych miejsc, jeżeli tylko możemy to pomagamy „od ręki”). Korzystnie z doradztwa jest bezpłatne. Punkt doradztwa prowadzi Fundacja, a porad udzielają tyfloinformatycy – specjaliściz uprawnieniami OKE w zakresie prowadzenia szkoleń osób niewidomych.

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji Mieszkańcom oraz na stronach internetowych Miasta (Gminy)

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr telefonu: 578 599 703 lub e-mail: 578 599 703.

Pismo nie wymaga podpisu elektronicznego


ZIEMOWIT GIL

Prezes Zarządu


Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju „FEER”

Ul. Władysława Barbackiego 28/18, 33-300 Nowy Sącz

KRS: 0000779281ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019-30.06.2021.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • ZWOLNIONE Z PRACY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE PRACODAWCY, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
 • Którym NIE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA UMOWA O PRACE LUB ZLECENIE z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • Przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy
 • Posiadające ubezpieczenie w KRUS lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, chcących jednocześnie odejść z rolnictwa.

W projekcie oferujemy:

 • Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe w renomowanych firmach na terenie woj. małopolskiego
 • Doradztwo zawodowe, psychologiczne, coaching;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Dodatek relokacyjny
 • Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną).

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Uczestnika Projektu kierunkujące na właściwą ścieżkę wsparcia!

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

ul. Zamknięta 10/2.13, 30-554 Kraków

tel./fax. 12 423 66 90, 605 847 700

a.pater@itk.krakow.pl

Informacje o projekcie i dokumenty zgłoszeniowe na stronie:

www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2019

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu serdecznie zaprasza do podjęcia dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie informacją we współczesnej bibliotece”.

Adresatami studiów podyplomowych są osoby pragnące doskonalić swoje kompetencje zawodowe, związane z korzystaniem z szeroko pojętej informacji, potrzebne do pracy w bibliotekach, archiwach, księgarniach oraz instytucjach szkolnych i oświatowych, a także wszystkich, którzy chcą świadomie i aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacji i wiedzy. W trakcie studiów słuchacze nabędą umiejętności praktyczne z zakresu efektywnego zdobywania, oceniania, gromadzenia, analizowania, opracowania i udostępniania informacji osobom indywidualnym, grupom społecznym bądź instytucjom. Uczestnicy uzyskają kompetencje w dziedzinie korzystania z nowoczesnych źródeł informacji przy użyciu wielorakich narzędzi i strategii wyszukiwawczych, a także nauczą się profesjonalnego zarządzania informacją bibliograficzną. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców oraz praktyków z branży bibliotekoznawstwa, informacji naukowej oraz zarządzania informacją.Szczegółowe informacje na stroniewww.ppwsz.edu.plProjekt "GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie


Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości  PROAKTYWNI  zaprasza do udziału w projekcie

„GOTUJ PO HISZPAŃSKU II”!

PROWADZIMY NABÓR DO  VII EDYCJI PROJEKTU!

Jeśli masz 18-35 lat.

nie pracujesz , nie uczysz się.

Jeśli Twoją pasją jest gotowanie lub chcesz doskonalić swoje umiejętności w zawodzie KUCHARZ.

Zgłoś się już dziś!

http://gotujpohiszpansku.pl/zglos-sie/

Nie wymagamy formalnego wykształcenia gastronomicznego ani doświadczenia zawodowego.

Zapewniamy:

- KURS J. HISZPAŃSKIEGO i przygotowanie przed wyjazdem

- STYPENDIUM szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

- PRZELOT i ZAKWATEROWANIE przez 60 dni w Walencji,

- KIESZONKOWE

- KURS KUCHNI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ w szkole gastronomicznej

- PRAKTYKI w renomowanych restauracjach w Hiszpanii

- UBEZPIECZENIE od pierwszego dnia zajęć

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź blog http://blog.gotujpohiszpansku.pl/, zobacz film i fotoreportaż pobytu w Hiszpanii: https://www.youtube.com/watch?v=pqtgSD7JrE0 ;  https://www.youtube.com/watch?v=Mztg48WMtyE

 Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI  w partnerstwie z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Krakowie i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej www.gotujpohiszpansku.pl

oraz w Biurze Projektu : tel. 12 200 21 77, e-mail gotuj@fundacjaproaktywni.pl, ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków
Dłuższe godziny pracy urzędu  w każdą trzecią środę miesiąca  „Dzień Pracodawcy”


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza w każdą trzecią środę miesiąca aż do godziny 1930.

Starujemy w najbliższą środę 15 maja 2019 roku.

Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji o usługach urzędu, a także złożenia wniosków i innej dokumentacji, w tym między innymi:

 • oferty pracy,
 • wniosków na prace subsydiowane (prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, refundacja składek itp.)

-wniosków na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców
w ramach KFS
,

-dokumentacji związanej z zamiarem zatrudnienia cudzoziemców,

-organizacji stażu,

Organizowane będą także warsztaty i spotkania tematyczne oraz zbierane informacje
o bieżących potrzebach Pracodawców.

Ponadto podczas Dnia Pracodawcy zaplanowano dyżury Konsultantów:

Wydłużenie godzin pracy urzędu jest kolejnym krokiem mającym na celu zwiększenie dostępności usług dla Pracodawców. Dotychczas jeden dzień w tygodniu (w poniedziałek) urząd był otwarty dłużej niż w inne dni tj. do godziny 1700, teraz dodatkowo w każdą trzecią środę miesiąca urząd będzie prowadził dyżur dla Pracodawców do godziny 1930.

Zapraszamy do współpracy!

URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21

tel. 12 299-74-25, 12 623-74-80, fax 12 632-52-15

www.uppk.ple-mail: krkrpow@uppk.pl

32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1 tel. 12 282-20-50 fax 12 282-20-52, e-mail: filia_krzeszowice@uppk.pl

32-050 Skawina, ul. Ogrody 17tel. 12 276-16-93 fax 12 276-70-98, e-mail: filia_skawina@uppk.pl

32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64 tel. 12 388-23-98 fax 12 388-13-98, e-mail: filia_slomniki@uppk.pl

30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21tel. 12 299-74-25 fax 12 632-52-15, e-mail: oddzialkrakow@uppk.plCzy wiesz, że w Polsce istnieje ponad 370 instytucji realizujących społeczne programy stypendialne?* Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną duszę? Sprawdź, jakie masz możliwości finansowania dalszego rozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy skierowane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców.

Fundacja Dobra Sieć od 10 lat aktywnie działa, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o programach stypendialnych oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert skierowanych do uczniów, studentów, doktorantów oraz osób utalentowanych artystycznie lub sportowo. W bazie serwisu mojestypendium.pl zgromadzono do ponad 10 tysięcy informacji dotyczących stypendiów, staży i konkursów!

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

•bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów

•artykuły o stypendiach i grantach

•wskazówki, jak starać się o stypendia

•listę organizatorów programów stypendialnych

•badania rynku stypendialnego*

•porady dla instytucji przyznających stypendia.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl! Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

*Zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził badanie polskich organizacji stypendialnych. Raport zawiera zarówno przegląd aktualnych programów stypendialnych realizowanych w kraju, jak również wnioski z formularza autoewaluacji programów stypendialnych

Zapraszamy do lektury!Regulamin Multicel


Formularz zgłoszeniowy Multicel.docx
Informacja  naborze na wolne stanowisko ds. Integracji Transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska


http://metropoliakrakowska.pl/praca-w-stowarzyszeniu/nabor-na-stanowisko-ds-integracji-transportu-w-biurze-zarzadu-stowarzyszenia-metropolia-krakowska-3 


https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1561821,nabor-na-stanowisko-ds-integracji-transportu-w-biurze-zarzadu-stowarzyszenia-metropolia-krakowska.html
Więcej informacji po kliknięciu w plakat.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko

KONSERWATOR SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCHI. Wymagania:

- wykształcenie zasadnicze zawodowe

- prawo jazdy kategorii B

- mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze monter/konserwator sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

- dyspozycyjność

- pożądana znajomość topografii gminy Michałowice


II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- montaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

- naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

- wymiana i montaż wodomierzy

- usuwanie awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

- obsługa ujęć głębinowych, hydroforni wody, przepompowni ścieków

- odczyty wodomierzy

- dostarczanie rachunków


III. Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV ze zdjęciem, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dotychczasowe zatrudnienie, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Michałowicach Sp. z o.o., plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice – budynek urzędu gminy III piętro, w terminie do dnia 03 sierpnia 2018 roku.
Praca w charakterze opiekunki osób starszych w Michałowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach pilnie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekunki osób starszych, praca na terenie miejscowości Michałowice.

Mile widziane ukończony kurs opiekuna osób starszych/ opiekuna środowiskowego, doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.

Kontakt: Paulina Sobczyk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 1, tel. (12) 388 50 03 wew. 45, (12) 388 87 70.

CV oraz podania o pracę należy składać na dzienniku podawczym tut. Ośrodka Pomocy Społecznej, pokój nr 11, w godzinach pracy: pn. 8-18, wt.- czw. 8-16, pt. 8-15.Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowy w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach ogłasza nabór na stanowisko księgowego


 1. Nazwa i adres jednostki: 

Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach , Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice


 2. Określenie stanowiska:

Księgowy w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

Wymiar etatu: 1 etat,

Rodzaj umowy: umowa na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego.


3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego winna spełniać niezbędne wymagania, konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego;
 • posiada co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe o profilu ekonomicznym oraz 1 rok stażu w księgowości.,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.


W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego preferowane będą następujące wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • doświadczenie w zakresie księgowości budżetowej,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach Program Księgowo-Płacowy (T-Soft), Płatnik ZUS, Aplikacja Bankowa Banku Spółdzielczego Rolnictwa, Program Sprawozdawczości GUS, BESTIA
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dobra organizacja pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych jednostek budżetowych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Edukacji;
 • przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych obsługiwanych jednostek pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 • przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników, w tym w odniesieniu do subwencji oświatowej;
 • przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowanie danych do sprawozdań SIO w zakresie dotyczącym ww. stanowiska,
 • sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach,
 • rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów: miesięcznych /kwartalnych/ rocznych,
 • sporządzanie ewidencji podatku VAT,
 • rozliczanie dotacji na zadania publiczne (wychowanie przedszkolne, podręczniki szkolne, etc.)
 • wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach,.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów).;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku Urzędu,:
 • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze budynku z windą,
 • do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych,
 • w budynku na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

4. Wynagrodzenie brutto w przedziale 2400-4000 zł,dodatek za wieloletnią pracę, dodatkowe roczne wynagrodzenie, system dodatków specjalnych, zgodnie z regulaminem wynagradzania.


6.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%


7. Wymagane dokumenty:

 • życiorys ( CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe- świadectw pracy, a jeżeli stosunek pracy trwa nadal- zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnejzdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r, poz 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2014r, poz 1202 ze zm.)

9.  Miejsce i termin składania dokumentów

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 7 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Księgowego
w Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach”.

Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Obsługi Edukacji w Michłowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,  pokój 24 w terminie do 16 marca 2018r. do godz. 15:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

10.  Pozostałe informacje

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.oswiata-michalowice.pl, na stronie BIP Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie |Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną.


Praca w charakterze opiekuna osób starszych na terenie Gminy Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze opiekuna osób starszych na terenie gminy w miejscowościach: Michałowice oraz Górna Wieś.

Mile widziany ukończony kurs opiekuna osób starszych oraz doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.

Kontakt: 

Paulina Sobczyk, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 

Plac J. Piłsudskiego 1, 

tel. (12) 388 50 03 wew. 45.

CV oraz list motywacyjny należy składać na dzienniku podawczym tut. Ośrodka, w godzinach pracy: pn. 8-18, wt.- czw. 8-16, pt. 8-15.
Praca w charakterze opiekunki do osoby starszych w Raciborowicach


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osoby chętną do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie gminy w miejscowości Raciborowice (ul. Św. Małgorzaty).

Mile widziane ukończony kurs opiekuna osób starszych oraz doświadczenie w opiece nad osobami starszymi.

Kontakt: Paulina Sobczyk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 1, tel. (12) 388 50 03 wew. 45, (12) 388 87 70.

CV oraz podania o pracę należy składać na dzienniku podawczym tut. Ośrodka, pokój nr 11, w godzinach pracy: pn. 8-18, wt.- czw. 8-16, pt. 8-15