Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022 na terenie Gminy Michałowice

TELEFONY KONTAKTOWE


DROGI GMINNE


Wykonawca:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowicach z siedzibą w Młodziejowicach ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice

tel. 12 388 50 31 w godzinach pracy SKR Młodziejowice (700-1500)
tel. kom. 0 692 479 269 czynny całodobowo SKR Młodziejowice

Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
tel. 12 388 76 33 czynny w godzinach pracy


DROGI POWIATOWE

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice
Telefon do dyżurnego AKCJA ZIMA, tel. kom. 0 507 098 708

tel. 12 622 10 30; fax. 12 637 10 63


DROGA KRAJOWA NR 7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25

Punkt informacji drogowej (PID) czynny 24h: tel. 12 417 14 22, 12 412 16 44, tel. kom. 0 600 800 610

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 30-298 Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67

Telefon dyżurnego akcja „ZIMA” – Baza Kraków: 12 285 51 95